ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Αταλάντη 26/10/2020
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                    Αριθμ. Πρωτ. 21913

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

 

  1. Ο Δήμαρχος Λοκρών ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την με αριθμ. 25/246/2020 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Λοκρών ,και την αρ. 13/169/2020 απόφασης του Δ.Σ. Λοκρών  με ΑΔΑ: 6ΨΟ3ΩΛΤ-1ΛΣ :

 

Την αναπροσαρμογή των συντελεστών του Δημοτικού φόρου άρθ. 10 του Ν. 1080/80 προκειμένου σε βάθος χρόνου να υπάρξει ενιαίος συντελεστής κατά κοινότητα σύμφωνα και με το αρθ. 25 παρ. 13 Ν. 1828/89  η αύξηση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% ανά έτος ως εξής:

 

 

ΑΠΟ

ΣΕ

Δημ. Κοιν. Αταλάντης

0,11

0,12

Κοιν. Αρκίτσας

0,18

0,17

Κοιν. Γουλεμίου

0,18

0,17

Κοιν. Εξάρχου

0,08

0,09

Κοιν. Καλαποδίου

0,08

0,09

Κοιν. Κυπαρισσίου

0,08

0,09

Κοιν. Κυρτώνης

0,08

0,09

Κοιν. Λάρυμνας

0,07

0,08

Κοιν. Λιβανατών

0,18

0,17

Κοιν. Μαλεσίνας

0,08

0,09

Κοιν. Μαρτίνου

0,07

0,08

Κοιν. Μεγαπλατάνου

0,05

0,06

Κοιν. Προσκυνά

0,08

0,09

Κοιν. Τραγάνας

0,08

0,09

     

Η διαφορά που θα προκύψει στα έσοδα από την ανωτέρω αυξομείωση των συντελεστών ΔΦ απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα.

 

 

ΔΦ

 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ

ΔΙΑΦΟΡΑ

 

Τ.Μ. ΑΚΙΝΉΤΩΝ

ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΠΟΣΟΥ

ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

         

ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

307.198,91

33.791,88

36.863,87

3.071,99

ΚΟΙΝ. ΑΡΚΙΤΣΑΣ

130.763,09

23.537,36

22.229,73

-1.307,63

ΚΟΙΝ. ΓΟΥΛΕΜΙΟΥ

4.768,56

858,34

810,66

-47,69

ΚΟΙΝ. ΕΞΑΡΧΟΥ

33.539,37

2.683,15

3.018,54

335,39

ΚΟΙΝ. ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ

34.896,16

2.791,69

3.140,65

348,96

ΚΟΙΝ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ

49.772,27

3.981,78

4.479,50

497,72

ΚΟΙΝ. ΚΥΡΤΩΝΗΣ

23.433,48

1.874,68

2.109,01

234,33

ΚΟΙΝ. ΛΑΡΥΜΝΗΣ

631.931,04

44.235,17

50.554,48

6.319,31

ΚΟΙΝ. ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ

194.014,11

34.922,54

32.982,40

-1.940,14

ΚΟΙΝ. ΜΑΛΕΣΙΝΗΣ

399.727,88

31.978,23

35.975,51

3.997,28

ΚΟΙΝ. ΜΑΡΤΙΝΟΥ

100.030,24

7.002,12

8.002,42

1.000,30

ΚΟΙΝ. ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

28.665,64

1.433,28

1.719,94

286,66

ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΚΥΝΑ

10.689,02

855,12

962,01

106,89

ΚΟΙΝ. ΤΡΑΓΑΝΑΣ

72.527,67

5.802,21

6.527,49

725,28

         

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

2.021.957,44

195.747,56

209.376,22

13.628,66

 

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το  αρθ. 25 παρ. 13 Ν. 1828/89   η αύξηση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% ανά έτος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ

</font

Επισυνάπτεται η συγκεκριμένη Απόφαση (.doc)