Αταλάντη, 6 Σεπτεμβρίου 2021

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 104 ΔΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΡΟΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2021 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΙΘ. 912/2021 & 963/2021 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ:

1) ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

2) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ