ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                       Λιβαδειά 19-02-2021
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ –
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ                          Αρ. Πρωτ.:33842
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Π.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ                                                   
Ταχ. Δ/νση: Κάδμου 11
Ταχ. Κωδ. : 32100-ΛΙΒΑΔΕΙΑ
Πληροφορίες: Α. Ρίζου
Τηλέφωνο: 22610-28951
Ηλ. ταχυδρομείο: ddasonvoiot@apdthest.gov.gr


ΘΕΜΑ: Ανάρτηση δασικού χάρτη επί του συνόλου των Κοινοτήτων (συνολικά 74 κοινότητες) όλων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

Επισυνάπτεται ολόκληρη η Απόφαση σε μορφή .pdf