Αταλάντη, 17 Αυγούστου 2022

 

Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Υποψηφίων  και Πινάκων Επιτυχόντων - Προσληπτέων της ΣΟΧ 2/2022 ανακοίνωσης για την πλήρωση 11 θέσεων Πλήρους και 12 θέσεων Μερικής Απασχόλησης Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων του Δήμου Λοκρών για το Σχολικό Έτος: 2022 - 2023

 

Επισυνάπτονται οι Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων και Πινάκων Επιτυχόντων - Προσληπτέων της ΣΟΧ 2/2022 ανακοίνωσης για την πλήρωση 11 θέσεων Πλήρους και 12 θέσεων Μερικής Απασχόλησης Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων του Δήμου Λοκρών για το Σχολικό Έτος: 2022 - 2023.