Αταλάντη, 29 Αυγούστου 2023

Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Υποψηφίων και Πινάκων Επιτυχόντων – Προσληπτέων της ΣΟΧ 3/2023 ανακοίνωσης για την πλήρωση 11 θέσεων Πλήρους και 12 θέσεων Μερικής Απασχόλησης Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων του Δήμου Λοκρών για το Σχολικό Έτος: 2023 – 2024

 

Επισυνάπτονται οι Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων και Πινάκων Επιτυχόντων - Προσληπτέων της ΣΟΧ 3/2023 ανακοίνωσης για την πλήρωση 11 θέσεων Πλήρους και 12 θέσεων Μερικής Απασχόλησης Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων του Δήμου Λοκρών για το Σχολικό Έτος: 2023 - 2024

.