Αταλάντη, 4 Νοεμβρίου 2021

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΡΟΜΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ