Αταλάντη, 10 Αυγούστου 2022

 

Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Υποψηφίων της ΣΟΧ 2/2022 ανακοίνωσης για την πλήρωση 11 θέσεων Πλήρους και 12 θέσεων Μερικής Απασχόλησης Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων του Δήμου Λοκρών για το Σχολικό Έτος: 2022 - 2023

 

Επισυνάπτονται οι Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων της ΣΟΧ 2/2022 ανακοίνωσης για την πλήρωση 11 θέσεων Πλήρους και 12 θέσεων Μερικής Απασχόλησης Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων του Δήμου Λοκρών για το Σχολικό Έτος: 2022 - 2023.

Κατά των Πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών, η οποία αρχίζει από αύριο Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022 και λήγει την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022.

Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: basomodiati@yahoo.gr

Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων θα ανακοινωθούν οι Τελικοί Πίνακες Επιτυγχόντων - Προσληπτέων.