Αταλάντη, 24 Αυγούστου 2023

Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Υποψηφίων της ΣΟΧ 3/2023 ανακοίνωσης για την πλήρωση 11 θέσεων Πλήρους και 12 θέσεων Μερικής Απασχόλησης Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων του Δήμου Λοκρών για το Σχολικό Έτος: 2023 - 2024

 

Επισυνάπτονται οι Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων της ΣΟΧ 3/2023 ανακοίνωσης για την πλήρωση 11 θέσεων Πλήρους και 12 θέσεων Μερικής Απασχόλησης Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων του Δήμου Λοκρών για το Σχολικό Έτος: 2023 - 2024.

Κατά των Πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών, η οποία αρχίζει από αύριο Παρασκευή 25 Αυγούστου 2022 και λήγει τη Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023.

Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kostasdimitriou1@yahoo.gr

Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων θα ανακοινωθούν οι Τελικοί Πίνακες Επιτυγχόντων - Προσληπτέων.