Αναστολή Δράσεων Επικοινωνίας πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές Οκτωβρίου 2023

 

Επισυνάπτονται οι σχετικές ανακοινώσεις