Αταλάντη 23.05.2023

 

Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Μαρτίνου Δήμου Λοκρών

 

Ο Δήμος Λοκρών αποδίδει προτεραιότητα στην ποιότητα των υπηρεσιών ύδρευσης και για το σκοπό αυτό αναβαθμίζει τις υποδομές του σε δίκτυα και εγκαταστάσεις. Για το σκοπό αυτό αξιοποιεί κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στον άξονα 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» με τίτλο: «α. Υποδομές παροχής νερού, β. Τηλεμετρία – Έργα τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης, γ. Προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού, δ. Μονάδες αφαλάτωσης» ο Δήμος Λοκρών υπέβαλε πρόταση με τίτλο: «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Μαρτίνου Δημοτικής Ενότητας Οπουντίων Δήμου Λοκρών» προϋπολογισμού ύψους 2.009.860€, η οποία εγκρίθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κ. Σκρέκα και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Θ. Σκυλακάκη στις 18 Μαΐου 2023.

Στο έργο του Δήμου Λοκρών περιλαμβάνεται η αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού στο πάνω Μαρτίνο με ταυτόχρονη αναβάθμιση των υδραυλικών του χαρακτηριστικών αναλυτικά θα κατασκευαστούν:

  1. 000 μέτρα δικτύου από αγωγούς πολυαιθυλενίου τρίτης γενιάς Φ160/ 16 atm.
  2. 000 μέτρα δικτύου από αγωγούς πολυαιθυλενίου τρίτης γενιάς Φ110/ 16 atm.
  3. 000 μέτρα δικτύου από αγωγούς πολυαιθυλενίου τρίτης γενιάς Φ90/ 16 atm.
  4. Θα αντικατασταθούν το σύνολο (450) των ιδιωτικών συνδέσεων καταναλωτών στο δίκτυο ύδρευσης. Τα υδρόμετρα δε θα διαθέτουν σύστημα αυτοματισμού συμβατό με το δίκτυο αυτόματων καταγραφών των μετρήσεων που εγκαθιστά ήδη ο Δήμος Λοκρών.
  5. Θα τοποθετηθεί σταθμός αυτόματου ελέγχου ποιότητας νερού στην είσοδο του δικτύου ύδρευσης στον οικισμό για την προστασία της υγείας των καταναλωτών.
  6. Θα τοποθετηθεί σταθμός ελέγχου δικτύου στην είσοδο του δικτύου ύδρευσης στον οικισμό για την καταγραφή της εισερχόμενης ποσότητας νερού, ο οποίος σε συνδυασμό με τα νέα υδρόμετρα θα δίνει καθημερινά το ισοζύγιο του τιμολογούμενου νερού.
  7. Τέλος θα τοποθετηθούν στις 96 νέες βάνες δικτύου αισθητήρες αυτόματου εντοπισμού διαρροών για τον μηδενισμό των αφανών διαρροών στο μέλλον.

Ο Δήμος Λοκρών συνεχίζει να επενδύει σε έργα ουσίας που σαν στόχο έχουν την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής σε κρίσιμες υπηρεσίες για τη διαβίωση των πολιτών, όπως είναι η ύδρευση.