Ανακοίνωση αναβολής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των κυλικείων ΚΑΠΗ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ , ΚΑΠΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ , ΚΑΠΗ ΤΡΑΓΑΝΑΣ & ΚΑΠΗ ΕΞΑΡΧΟΥ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Για Την Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη στο Δήμο Λοκρών

Γνωστοποιεί την αναβολή της φανερής πλειοδοτικήςδημοπρασίας για την εκμίσθωση των Κυλικείων των ΚΑΠΗ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ , ΚΑΠΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ, ΚΑΠΗ ΤΡΑΓΑΝΑΣ & ΚΑΠΗ ΕΞΑΡΧΟΥ, που επρόκειτο να διενεργηθεί τηνΤρίτη 16 Απριλίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. έως 12:00 π.μ. στην αίθουσα Δ.Σ. του Δήμου Λοκρών (Πλατεία Δημαρχείου , Δημαρχείο Αταλάντης, 1ος όροφος).

Για την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής της νέας δημοπρασίας , η οποία θα οριστεί με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. , θα εκδοθεί ανακοίνωσησε εύλογο χρονικό διάστημα και θα δημοσιοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους με τον ανάλογο τρόπο δημοσιοποίησης της αρχικής δημοπρασίας.

Ο πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘ.ΜΑΡΚΟΣΤΑΜΟΣ