Ανοικτή Επιστολή Δήμου Λοκρών και Κίνησης Πολιτών Λιβανατών για την Προστασία του Περιβάλλοντος

 

Αταλάντη, 21 Ιουλίου 2020

Αγαπητοί συμπολίτες,

Αισθανόμαστε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε μαζί σας, για ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, το οποίο αφορά στην ποιότητα ζωής του καθενός μας, τη «Ρύπανση του Περιβάλλοντος» στο οποίο ζούμε.

Η Ρύπανση του Περιβάλλοντος σε όλες της τις μορφές:

 • Ατμοσφαιρική ρύπανση (εκπομπές καυσαερίων αυτοκινήτων, βιομηχανιών, καύση ακατάλληλων υλικών, νέφος, ραδιενέργεια κ.ά.)
 • Ρύπανση εδαφών (φυτοφάρμακα, απόβλητα οικιακά και βιομηχανικά, επιβλαβείς χημικές ουσίες, ραδιενεργές ουσίες κ.ά.)
 • Ρύπανση θαλασσών (αγωγοί και οχετοί που εκβάλλουν στη θάλασσα, απευθείας ρίψη λυμάτων, πετρελαιοκηλίδες, αγροχημικά, βαρέα μέταλλα, ραδιενεργές ουσίες κ.ά.)
 • Ηχητική ρύπανση (δυνατοί θόρυβοι - ηχορύπανση)
 • Οπτική ρύπανση (μπάζα, αυτοσχέδιες χωματερές, λατομεία, εγκαταλειμμένες διαφημιστικές πινακίδες στους δρόμους κ.ά.)

επιδρά αρνητικά τόσο στην ψυχική όσο και στη σωματική υγεία μας, επειδή οι ρύποι (οι ουσίες που μολύνουν) μεταφέρονται στον οργανισμό μας είτε μέσω του αέρα, του νερού και του εδάφους είτε μέσω συνδυασμού των ανωτέρω.

Επειδή από το περιβάλλον εξαρτάται η ίδια μας η ζωή, το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για την προστασία του είναι:

 • Αποφυγή ρίψης λυμάτων (βοθρολύματα, νερά πλυντηρίων, ελαιόνερα κ.ά) στους αγωγούς ομβρίων υδάτων, θάλασσες, λίμνες, ρέματα, ανεξέλεγκτα μέρη. Η εναπόθεσή τους πρέπει να γίνεται σε συγκεκριμένους ελεγχόμενους χώρους (βόθρους, βιολογικούς καθαρισμούς κ.ά.)
 • Ανακύκλωση (καθημερινή πράξη - μπλε κάδος) - σωστή διαχείριση των απορριμμάτων (απόρριψη τους εντός των κάδων)
 • Εξοικονόμηση νερού (όχι σπατάλη αλλά λελογισμένη χρήση, έλεγχος διαρροών, αξιοποίηση του νερού της βροχής κ.ά.)
 • Εξοικονόμηση ενέργειας (όχι σπατάλη του ηλεκτρικού ρεύματος, χρήση λαμπτήρων - συσκευών χαμηλής κατανάλωσης, συμμετοχή στην ώρα της Γης κ.ά.)
 • Υπεύθυνη στάση ως καταναλωτές (αγορά των απαραίτητων, προτίμηση προϊόντων εποχής, εγχώριων, οικολογικών κ.ά.)
 • Οικολογικές ενέργειες όπως: χρήση οικολογικών φυτοφαρμάκων, οικολογικές καλλιέργειες, φύτευση φυτών – δένδρων, χρησιμοποίηση οικολογικών προϊόντων - ανακυκλώσιμων υλικών, περιορισμένη χρήση του αυτοκινήτου κ.ά.).

Το περιβάλλον είναι ευαίσθητο, είναι πηγή ζωής για όλους και γι’ αυτό προστατεύεται από το εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.

Προστατεύοντας την υγεία του Περιβάλλοντος-Προστατεύουμε την δική μας ζωή.

Το καθαρό περιβάλλον είναι υγεία για όλους. Η διατήρηση του είναι ευθύνη όλων μας!

 

                                                                                              Ο Δήμαρχος Λοκρών                                 Η Κίνηση Πολιτών Λιβανατών για την Προστασία του Περιβάλλοντος