Αταλάντη, 27.04.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ 2020

Σας ενημερώνουμε ότι από 01.05.2020 έως και 31.10.2020α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, οποιαδήποτε χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο.

Επισυνάπτεται η Ανακοίνωση - Ενημέρωση από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Αρχείο