ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ     
                                                                                    Αταλάντη   15 – 12- 2020
                                                                                                                                 Αριθ. Πρωτ.: 26945

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση περίληψης Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
ΣΧΕΤ:  18/191/2020  Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών

 Με την 18/191/2020 απόφαση του Δ.Σ. Λοκρών αποφασίστηκε :

Α ) Την απαλλαγή σε ποσοστό 100% της καταβολής των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού (που αφορούν σε επαγγελματικό ρεύμα) για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στην περιοχή του Δήμου Λοκρών και που διακόπτουν ή αναστέλλουν τη λειτουργία τους, για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι περιορισμοί των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού (COVID-19), παρότι οι επιχειρήσεις αυτές δεν παράγουν μεν απορρίμματα, ο Δήμος δε, συνεχίζει τις υπηρεσίες οδοκαθαρισμού και ηλεκτροφωτισμού.

Σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής, θα δίνεται η δυνατότητα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις.

Η απαλλαγή θα ενεργοποιείται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://dt.govapp.gr/aitiseis , πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων, που έχει δημιουργηθεί με πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ, για απαλλαγή των επιχειρήσεων που έχουν διακόψει η αναστείλει την λειτουργία τους λόγω της πανδημίας.  

Β) Εξουσιοδοτεί το Κο Δήμαρχο για τις όποιες ενέργειες.

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΖΕΚΕΝΤΕΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ