ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                                                      Αταλάντη   29– 5- 2020
                                                                                Αριθ. Πρωτ.: 8030

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση περίληψης Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
ΣΧΕΤ:  10/103/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

Α) Την, παραχώρηση ατελώς και κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με τους ειδικότερα αναφερόμενους όρους και προϋποθέσει έως τις 31-12-2020.

 Β) Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η παραχώρηση πρόσθετου χώρου, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής θα επέρχεται μείωση των τελών χρήσης αναλογικά προς την επιβαλλόμενη μείωση του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων και όχι πάνω του 50%.                                                     

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ