Απόφαση 12/73/2024 Δημοτικού Συμβουλίου περί υιοθέτησης του ψηφίσματος της (ICAN - Νόμπελ Ειρήνης 2017) Διεθνής Εκστρατεία την Εξάλειψη των Πυρηνικών Όπλων

 

Επισυνάπτεται η Απόφαση(.pdf)