ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Αταλάντη 23/4/2021
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                    Αριθμ. Πρωτ. 10764
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι με την αρ. 14/140/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής :

Εγκρίθηκε η διαγραφή από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του ποσοστού των μηνιαίων μισθωμάτων ανά περίοδο και επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις, ήτοι σε ποσοστό 40% για το χρονικό διάστημα από 1/1/2021 μέχρι 31/3/2021 και σε ποσοστό 100% από 1/1/2021 μέχρι 31/12/2021 των επαγγελματικών μισθώσεων σε επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποίες πλήττονται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ