ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Αταλάντη 30/11/2020
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                    Αριθμ. Πρωτ.
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

  1. Ο Δήμαρχος Λοκρών ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την αρ. 16/183/2020 απόφασης του Δ.Σ. Λοκρών : Εγκρίνει την υπογραφή της χάρτας που αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην ευαισθητοποίηση και ενθάρρυνση προς την αναγνώριση των δικαιωμάτων των αστέγων, η οποία αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την υποστήριξη των αστέγων στην Ελλάδα. Αν και η πρόσβαση στη στέγαση είναι βασικό δικαίωμα όλων των ανθρώπων, οι άστεγοι συμπολίτες μας εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διακρίσεις λόγω της κατάστασης τους, αλλά και στιγματισμό.

ΧΑΡΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΤΕΓΩΝ

Εμείς, το Δημοτικό Συμβούλιο Λοκρών, λαμβάνοντας υπόψη την ελληνική και διεθνή νομοθεσία, τις διεθνείς συνθήκες που αφορούν τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τις δημοκρατικές και ανθρωπιστικές αρχές που τις διέπουν, διακηρύσσουμε ότι:

Ο σεβασμός και η προστασία των δικαιωμάτων όσων βιώνουν συνθήκες έλλειψης στέγης, και ιδιαιτέρως το δικαίωμά τους στη στέγη και την κατοικία, αποτελούν βασικό μέλημα του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών Συντονίζοντας τις προσπάθειές μας προς τον στόχο αυτόν και μέχρι την πλήρη επίτευξή του, δεσμευόμαστε να ενεργούμε ώστε να μην επιβαρύνονται επιπλέον οι δυσχερείς και απάνθρωπες συνθήκες που βιώνουν όσοι δεν διαθέτουν κατάλυμα.

Όπως και άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις, αντιμετωπίζουμε σοβαρές προκλήσεις στην επαρκή κάλυψη των αναγκών σε κοινωνική και οικονομικά προσιτή κατοικία ή σε επείγοντα και μεταβατικά καταλύματα. Η ανεργία και η φτώχεια βαρύνουν ολοένα και περισσότερο ένα μέρος του πληθυσμού μας και η πίεση προς τους δημοτικούς πόρους και υπηρεσίες αυξάνεται.

Μπροστά στην κατάσταση αυτή, θεωρούμε ευθύνη όλων, ατόμων, φορέων, επιχειρήσεων καθώς επίσης και των τοπικών αρχών, μεταξύ των οποίων και του Δημοτικού μας Συμβουλίου, να ενεργούν με τρόπο ώστε να βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης των αστέγων και να μειώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει η έλλειψη της κατοικίας σε αυτούς.

Εκκινώντας από τα παραπάνω, επιβεβαιώνουμε την πεποίθησή μας ότι κάθε άτομο που βιώνει συνθήκες έλλειψης στέγης πρέπει να απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα με κάθε κάτοικο αυτής της πόλης. Κανείς δεν πρέπει να στερείται των δικαιωμάτων του μόνο και μόνο επειδή είναι άστεγος. Για το λόγο αυτό δεσμευόμαστε ιδιαιτέρως να εργαστούμε για την επίτευξη των ακόλουθων δικαιωμάτων:

I. Το δικαίωμα σε ασφαλή κατοικία, ώστε ο άστεγος να πάψει να είναι άστεγος. Οι υπηρεσίες που υποστηρίζουν την πρόσβαση σε κατάλληλες στεγαστικές λύσεις πρέπει να είναι προσβάσιμες σε όλους. Ως Δημοτικό Συμβούλιο, θα εργαστούμε προς την κατεύθυνση αυτή, συνεργαζόμενοι με άλλες αρμόδιες δημόσιες αρχές για να υπάρξουν επαρκείς στεγαστικές επιλογές που να καλύπτουν τις υπάρχουσες ανάγκες.

II. Το δικαίωμα στην πρόσβαση σε άμεση αξιοπρεπή επείγουσα ή μεταβατική διαμονή, όπου η δυνατότητα να παρασχεθεί σταθερή στέγη δεν είναι άμεσα εφικτή. Σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες δημόσιες αρχές, επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε επαρκή επείγουσα/μεταβατική διαμονή, ώστε να μην εξαναγκάζεται κανείς να κοιμάται στο δρόμο λόγω έλλειψης ανάλογων δομών.

III. Το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το δημόσιο χώρο και να μετακινούνται ελεύθερα σε αυτόν, χωρίς περαιτέρω διακρίσεις σε βάρος τους σε σχέση με τους υπόλοιπους πολίτες. Ενδεικτικά συμπεριλαμβάνονται η πρόσβαση σε πεζοδρόμια, δημόσια πάρκα, μέσα μαζικής μεταφοράς και δημόσια κτίρια, με τους όρους που ισχύουν για όλους τους πολίτες. Η δυνατότητα ανάπαυσης σε δημόσιο χώρο θα πρέπει να ασκείται με τους ίδιους όρους για όλους, χωρίς περαιτέρω περιορισμούς σε όσους είναι άστεγοι.

IV. Το δικαίωμα στην ίση μεταχείριση και αντιμετώπιση από το προσωπικό του Δήμου Λοκρών αναφορικά με τις παρεχόμενες από αυτό υπηρεσίες, χωρίς κάποια διάκριση σε όσους δεν έχουν κατάλυμα.

V. Το δικαίωμα να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και την παροχή συναφών υπηρεσιών, κάτι για το οποίο συχνά οι άστεγοι βιώνουν επιπρόσθετες δυσχέρειες, μη όντες σε θέση να προσκομίσουν ταχυδρομική διεύθυνση. Δηλώνουμε τη βούλησή μας να ενεργήσουμε για να παραχωρηθεί ταχυδρομική διεύθυνση ύστατης καταφυγής σε όσους ζουν στο δρόμο και αιτούνται αυτής της βοήθειας.

VI. Το δικαίωμα πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής-τρεχούμενο νερό, λουτρό και τουαλέτες διασφαλίζοντας το επίπεδο εκείνο υγιεινής το οποίο διαφυλάσσει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στις περιπτώσεις εκείνες που η πόλη αδυνατεί να παρέχει επαρκώς κατάλληλες υπηρεσίες διασύνδεσης με επείγουσες/ μεταβατικές δομές διαμονής.

VII. Το δικαίωμα να λαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες επείγουσας μορφής με ισότιμους όρους με τον κάθε πολίτη, χωρίς διάκριση λόγω της στεγαστικής τους κατάστασης ή της εξωτερικής τους εμφάνισης.

VIII. Το δικαίωμα να ψηφίζουν, να συμπεριλαμβάνονται σε εκλογικούς καταλόγους και να λαμβάνουν τα έγγραφα που πιστοποιούν την ταυτότητά τους κατά τη διαδικασία των εκλογών, χωρίς διάκριση λόγω της στεγαστικής τους κατάστασης.

IX. Το δικαίωμα να προστατεύονται τα προσωπικά τους δεδομένα και να ζητείται η συναίνεσή τους πριν αυτά μοιραστούν σε δημόσιες ή άλλες υπηρεσίες. Όπως όλοι οι δημότες, οι άστεγοι έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν τη χρήση των προσωπικών τους στοιχείων και συγκεκριμένα το ιατρικό τους ιστορικό, τον ποινικό τους φάκελο, εάν έχουν, το καθεστώς στέγασης, την προσωπική τους ζωή και το οικογενειακό τους ιστορικό.

X. Το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα το οποίο οφείλει να γίνεται σεβαστό και να προστατεύεται πλήρως σε σχέση με όλες τις μορφές στέγασης, συμπεριλαμβανομένων των κοινοτικών, τυπικών και άτυπων δομών φιλοξενίας. Ως Δημοτικό Συμβούλιο δεσμευόμαστε να εργαστούμε ώστε οι επείγουσες/ μεταβατικές δομές να τηρούν και να σέβονται το δικαίωμα αυτό.

XI. Το δικαίωμα εξάσκησης κάθε έννομης πρακτικής που στοχεύει στην επιβίωση. Έως ότου τέτοιου είδους πρακτικές δεν θα είναι απαραίτητες, αναγνωρίζουμε ότι, εφόσον δεν υπάρχει άλλη επιλογή, ορισμένοι άνθρωποι ενδέχεται να αναζητούν βοήθεια από άλλους ανθρώπους μέσω επαιτείας ή τροφή από υπολείμματα προκειμένου να επιβιώσουν. Οι πρακτικές αυτές δεν πρέπει να ποινικοποιούνται, να απαγορεύονται ή να περιορίζονται σε συγκεκριμένες περιοχές ή ζώνες.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ