Αταλάντη, 25 Ιανουαρίου 2024

Απόφαση 3/24/2024 Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης ψηφίσματος για το νέο δικαστικό χάρτη της χώρας και το Ειρηνοδικείο Αταλάντης

 

Επισυνάπτεται η Απόφαση 3/24/2024 Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης ψηφίσματος για το νέο δικαστικό χάρτη της χώρας και το Ειρηνοδικείο Αταλάντης