ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                     Αταλάντη   6 – 10- 2021
                                                                                                                             Αριθ. Πρωτ.: 23950

Ταχ. Δ/νση: ΠΛ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1
Πληροφορίες: ΛΙΑΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τηλ.22330 22374
Fax: 22330 22606

Ο Δήμαρχος Λοκρών ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την 34/309/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  : Εγκρίθηκε ο Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2019 και ο οποίος συνοπτικά έχει ως εξής:

               

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019                                                                                     
ΝΠΔΔ «
Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» Δήμου Λοκρών

 

 

ΕΣΟΔΑ

 

Σύνολο εσόδων

              182.372,17

Χρηματικό υπόλοιπο 2018

                98.574,72

Σύνολο

              280.946,89

ΕΞΟΔΑ

 

Σύνολο εξόδων

              170.029,16

Αποθεματικό

                 110.917,73

Σύνολο

               280.946,89

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ