ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Αταλάντη 17/3/2022
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                Αριθμ. Πρωτ. 5830

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι με την 6/70/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την με αρ. 4/28/2022 απόφασης του Δ.Σ. με ΑΔΑ: ΩΥ3ΣΩΛΤ-ΒΕΠ περί  τον καθορισμό τελών σύνδεσης και επανασύνδεσης των παροχών ύδρευσης σύμφωνα με το άρθ. 17 του ενιαίου κανονισμού ύδρευσης  «Τέλη ύδρευσης» για λόγους ομοιογένειας και ίσης αντιμετώπισης των πολιτών του ως εξής:

 

ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

 

 

 

 

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

 

 

 

ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΤΕΛΟΣ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

250,00 €

60,00 €

310,00 €

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

350,00 €

84,00 €

434,00 €

 

 

 

 

ΤΕΛΗ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

50,00 €

12,00 €

62,00 €

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ