Αταλάντη, 1 Μαρτίου 2024

Απόφαση 6/42/2024 Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης ψηφίσματος συμπαράστασης στον αγώνα των αγροτών

Επισυνάπτεται η Απόφαση 6/42/2024 Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης ψηφίσματος συμπαράστασης στον αγώνα των αγροτών