Αταλάντη, 28 Μαρτίου 2024

Απόφαση 7/43/2024 Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης ψηφίσματος για τη λειτουργία της ΛΑΡΚΟ

 

Επισυνάπτεται η Απόφαση 7/43/2024 Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης ψηφίσματος για τη λειτουργία της ΛΑΡΚΟ