ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                              Αταλάντη 28/3/2024
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                                                                                                                          Αριθμ. Πρωτ. 5805
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Ο Δήμαρχος Λοκρών ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την 1/2/2024 απόφαση της Κοινότητας Μαλεσίνας , την 8/98/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, το άρθρο 3 του Κανονισμού λειτουργίας κλειστών και ανοικτών αθλητικών χώρων γυμναστηρίων του Δήμου Λοκρών, την 10/135/2020 απόφαση του Δ.Σ. η οποία εγκρίθηκε από την Αποκ/νη Διοίκηση με την 147798/4-9-2020 Απόφαση της, την αρ. 7/58/2024 απόφασης του Δ.Σ. Λοκρών με ΑΔΑ 6ΨΖ0ΩΛΤ-ΓΓΑ: Α) Εγκρίνει την ονοματοδοσία του Δημοτικού Γηπέδου Μαλεσίνας σε ¨Δημοτικό Ανοικτό Στάδιο Μαλεσίνας-Λουκάς Καραμίντζος¨, ως ελάχιστο φόρο τιμής αναγνωρίζοντας την πολυετή προσφορά του εκλιπόντα και αείμνηστου Δημάρχου Μαλεσίνας.
Β) Εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 3 του Κανονισμού λειτουργίας κλειστών και ανοικτών αθλητικών χώρων γυμναστηρίων του Δήμου Λοκρών” ο οποίος εγκρίθηκε από την Αποκ/νη Διοίκηση με την 147798/4-9-2020 Απόφαση της, ως προς την ονοματοδοσία της Αθλητικής εγκατάστασης Γήπεδο Ποδοσφαίρου Μαλεσίνας σε ¨Δημοτικό Ανοικτό Στάδιο Μαλεσίνας-Λουκάς Καραμίντζος¨.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ