ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                             Αταλάντη 28/3/2024

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                                                                                                                                                          Αριθμ. Πρωτ. 5858

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

 

 

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την  αριθ.2/1/2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» για τον Οικονομικό απολογισμό εσόδων-εξόδων έτους 2023, την αρ. 7/61/2024 απόφασης του Δ.Σ. Λοκρών με ΑΔΑ : 9ΑΣ2ΩΛΤ-ΒΧΑ, με την οποία  Εγκρίνει την αριθ.2/1/2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» για τον Οικονομικό απολογισμό εσόδων-εξόδων έτους 2023 και ο οποίος παρουσιάζει τα παρακάτω στοιχεία:

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

 

 

 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΣΟΔΑ

 

 

 

 

 

 

1

Έσοδα από επιχορηγήσεις - ΚΑΠ

 

 

 

87.991,33

2

Έσοδα από προσόδους σχολικής περιουσίας

 

 

15.112,20

3

Λοιπά έσοδα

 

 

 

 

6,68

4

Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους 2021

 

 

98.883,14

ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ

 

 

 

 

201.993,35

 

 

 

 

 

 

 

ΕΞΟΔΑ

 

 

 

 

 

 

1

Συντηρήσεις - επισκευές

 

 

 

 

8.514,80

2

Αμοιβές τρίτων

 

 

 

 

23.376,77

3

Παροχές τρίτων (ενοίκια,ρεύμα,τηλ/νίες κ.λ.π.)

 

 

29.767,79

4

Θέρμανση

 

 

 

 

20.984,97

5

Λοιπές δαπάνες (γραφική ύλη , αναλώσιμα κ.λ.π.)

 

 

87.152,07

6

Αγορές παγίων

 

 

 

 

0,00

7

Ποσό στρογγυλοποιήσεων

 

 

 

 

-0,37

8

μείον Κρατήσεις που παρακρατήθηκαν

 

 

 

563,31

9

πλέον Κρατήσεις που αποδόθηκαν

 

 

 

822,49

ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ

 

 

 

 

170.055,21

Υπόλοιπο 31/12/2023

 

 

 

 

31.938,14

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΑΜΕΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

1

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

14.632,10

0,00

14.632,10

 

 

2

Γυμνάσιο-Λύκειο Αταλάντης

6.408,88

0,00

6.408,88

 

 

3

ΕΠΑΛ Αταλάντης

1.034,09

0,00

1.034,09

 

 

4

Γυμνάσιο-Λύκειο Λιβανατών

2.151,34

0,00

2.151,34

 

 

5

Γυμνάσιο-Λύκειο Μαλεσίνας

4.982,98

0,00

4.982,98

 

 

6

Γυμνάσιο-Λύκειο Μαρτίνου

1.989,56

0,00

1.989,56

 

 

7

Γυμνάσιο-Λύκειο Λάρυμνας

739,19

0,00

739,19

 

 

8

ΕΠΑΛ ΝΟΗΣΙΣ

0,00

0,00

0,00

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

31.938,14

0,00

31.938,14

 

 

 

          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

                 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ