ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                            Αταλάντη, 07-02-2023

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                                                                                                                                          Αριθ. Πρωτ:2676

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1

Τ.Κ.: 35200 – Αταλάντη

Πληροφορίες:            Μοδιάτη Βασιλική

Τηλ.: 22330-23707, 22330-22374

E mail: basomodiati@yahoo.gr

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  99/2023  

Ο Δήμαρχος Λοκρών

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 3463/2006 « Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07-06-2010).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν. 3852 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07-06-2010).
  3. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα (χιονοπτώσεις και παγετός) που είναι σε εξέλιξη και επηρεάζουν το Δήμο Λοκρών και δημιουργούν προβλήματα στις μετακινήσεις των μαθητών αλλά και στην τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων στις σχολικές και λοιπές εκπαιδευτικές δομές.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Παιδικοί Σταθμοί, τα ΚΔΑΠ, το Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης και οι Δημοτικές Φιλαρμονικές του Δήμου Λοκρών, δε θα λειτουργήσουν την Τετάρτη 08 Φεβρουαρίου 2023, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν.

Τα μαθήματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα γίνουν με τη μέθοδο της τηλεκπαίδευσης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ