ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑΔΑ: 6Τ9ΡΩΛΤ-Ν4Ζ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. 10-30/4/2019 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών, που περιλαμβάνει την αριθμ. 10/76/2019 απόφασή του.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣΠΑΡΟΝΤΑΜΕΛΗΑΠΟΝΤΑ

Ν.ΛιόλιοςΓ.ΒλαχάβαςΔ. Τσοχαντάρης

Ι. Θεοδοσίου-Συροπούλου

Γ. ΣταθουλόπουλοςΝ. Παπαχριστόπουλος

Α. ΘεοχάρηςΝ. Σωτήρχου

Αλ.Β.ΚούροςΑ. Γκιώνης

Ι.ΚούροςΑ. Κοτσιαφίτη

Η. ΚολομτσάςΚ. Σούλιας

Β. ΚαρατράντοςΚ. Αγγελούσης

Γ. ΓουρνάςΙ. Παπαγεωργίου

Ι. ΧριστοφόρουΖ. Καζάνας

Δ. ΧρήστουΚ. Πάσσας

Β. ΚυριαζήςΟι οποίοι δεν προσήλθαν

Π. Μαρκοστάμοςαν και προσκλήθηκαν νόμιμα

Β. Σίμου-Παλαιολόγου

Γ. Σκαμπερδόπουλος

Κ. Δούρος

Γ. Ρούσσης

Ο Δήμαρχος Λοκρών Κος. Ν. Λιόλιος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: 1. Α. Κατσούλης,

Απόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: 1. Μ. Σταθουλοπούλου, 2. Ι. Πάσσα,

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1. Δ. Γλουστιάνος , 2.Α. Πλατίτσας, , 3.Α. Ευθυμίου, 4. Ι. Σκορδάς , 5. Γ. Ρουμπής, 6. Δ. Κυριαζής , 7.Γ. Μύθης, 8. Σ. Σαρηγιάννης,.

Παρόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινότητων: 1. Ι. Λιάρτης, 2. Ι. Γιαννάρας,

Απόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1. Α. Λάμπρου,.

Στην Αταλάντη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα, 30 Απριλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 14,00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λοκρών, ύστερα από την αριθμ.4701-22/4/2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 67 του N 3852/2010 και αφού βρέθηκε απαρτία των παρόντων μελών ( 16 ) σε σύνολο ( 27 ) κηρύχθηκε από τον κ. Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν ήταν και ο υπάλληλος του Δήμου, Βασίλειος Λιάρτης για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, των προς συζήτηση κατά σειρά παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 2ο: Επί αποφάσεως Τ.Κ. Λάρυμνας περί μή μετεγκατάστασης πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας από τη θέση ΛΑΡΜΕΣ στη θέση Λυκοπεράσματα κόλπου Λάρυμνας Δήμου Λοκρών της εταιρείας ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΤΖΕΛΕΠΗΣ -ΙΧΘΥΟ/ΓΕΙΕΣ - ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΟ

Ο Κος Πρόεδρος για το θέμα της ημερήσιας διάταξης περί: Επί αποφάσεως Τ.Κ. Λάρυμνας περί μή μετεγκατάστασης πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας από τη θέση ΛΑΡΜΕΣ στη θέση Λυκοπεράσματα κόλπου Λάρυμνας Δήμου Λοκρών της εταιρείας ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΤΖΕΛΕΠΗΣ –ΙΧΘΥΟ/ΓΕΙΕΣ – ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΟ Έδωσε το λόγο στο Κο Δήμαρχο ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Με την 1/1/2019 απόφαση της Τ.Κ. Λάρυμνας αποφασίσθηκαν τα εξής: Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα νομικού τύπου όπως προσφυγή στο άρθρο 152, ασφαλιστικά μέτρα, προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας καθώς και οποιοδήποτε άλλο μέτρο για την αποτροπή της μετεγκατάστασης της πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας από την θέση ΛΑΡΜΕΣ στην θέση Λυκοπεράσματα κόλπου Λάρυμνας της εταιρείας ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΤΖΕΛΕΠΗΣ –ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΟ.

Στις 06-02-2019 εκδόθηκε απόφαση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας η οποία επιτρέπει την μετεγκατάσταση πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας από τη θέση ΛΑΡΜΕΣ στη θέση Λυκοπεράσματα κόλπου Λάρυμνας της εταιρείας ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΤΖΕΛΕΠΗΣ-ΙΧΘΥΟ/ΓΕΙΕΣ-ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΟ παρότι είχε λάβει αρνητική απόφαση η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Μέχρι το έτος 2010 είχαν εγκατασταθεί στην περιοχή της Λάρυμνας επτά (7) μονάδες ιχθυοκαλλιέργειες και δύο (2) ιχθυογεννητικοί σταθμοί.Το έτος 2011 με την εγκατάσταση της νέας Δημοτικής Αρχής, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να μην επιτρέψει την εγκατάσταση άλλης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας και μέχρι σήμερα δεν έχει εγκατασταθεί καμία νέα μονάδα. Προσφύγαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τον χωροταξικό σχεδιασμό αλλά η απόφαση ήταν αρνητική. Το έτος 2017 πήγαμε στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και δεν εγκρίθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την μετεγκατάσταση της μονάδας που συζητάμε.

Η παραπάνω εταιρεία ζήτησε να μεταφερθεί στο Γαϊδουρονήσι αλλά προσέφυγε ο Σύλλογος Περιβάλλοντος του Θεολόγου και ακυρώθηκε η μετεγκατάσταση της μονάδας. Eγώ προσωπικά και το Συμβούλιο είμαστε κάθετα αντίθετοι με την μετεγκατάσταση. Οι αποφάσεις της Αποκεντρωμένης εκτελούνται όταν είναι νόμιμες. Και είναι νόμιμες όταν διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον. Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι κάθετα αντίθετες. Φυσικά και θα εξαντλήσουμε όλα τα νόμιμα μέσακαι θα προσφύγουμε κατά της απόφασης της Αποκεντρωμένης. Είμαστε μπροστά και στον αγώνα.Θα λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα Νομικού Τύπου μέτρα όπως προσφυγή στο άρθρο 152,ασφαλιστικά μέτρα, προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας αλλά και δυναμική κινητοποίηση των κατοίκων και της Δημοτικής Αρχής για νααποτραπεί η μετεγκατάσταση της παραπάνω μονάδας.

α)Το ΔΣ Λοκρών στην υπ΄αριθ. 11/139/2011 απόφασή του, κατέθεσε ψήφισμα διαφωνίας που αφορά το Ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες.

β) Το ΔΣ Λοκρών στην υπ΄αριθ. 29/489/2011 απόφασή του επίσης, αποφασίζει την εναντίωσή του για την ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργειών σ΄ όλο το χώρο του Ευβοϊκού κόλπου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις και την 1/1/2019 απόφαση της Τ.Κ. Λάρυμνας έκανε διαλογική συζήτηση και

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Δηλώνει την αντίθεσή του στην από 06-02-2019 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας η οποία επιτρέπει την μετεγκατάσταση πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας από τη θέση ΛΑΡΜΕΣ στη θέση Λυκοπεράσματα κόλπου Λάρυμνας της εταιρείας ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΤΖΕΛΕΠΗΣ-ΙΧΘΥΟ/ΓΕΙΕΣ-ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΟ

Β) δηλώνει την πάγια θέση του Δήμου Λοκρών αλλά και πάγια θέση όλων των πρώην Δήμων Αταλάντης, Δαφνουσίων, Μαλεσίνας και Οπουντίων επικαιροποιόντας τις κάτωθι αποφάσεις του:

α)την υπ΄αριθ. 11/139/2011 απόφασή του, με την οποία κατέθεσε ψήφισμα διαφωνίας που αφορά το Ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες.

β) την υπ΄αριθ. 29/489/2011 απόφασή του με την οποία, αποφασίζει την εναντίωσή του για την ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργειών σ΄ όλο το χώρο του Ευβοϊκού κόλπου.

Γ) Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα νομικού τύπου όπως προσφυγή στο άρθρο 152, ασφαλιστικά μέτρα, προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας καθώς και οποιοδήποτε άλλο μέτρο για την αποτροπή της μετεγκατάστασης της πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας από την θέση ΛΑΡΜΕΣ στην θέση Λυκοπεράσματα κόλπου Λάρυμνας της εταιρείας ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΤΖΕΛΕΠΗΣ–ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΟ

Δ) Την συγκρότηση Επιτροπής αποτελούμενη από τον Κο Δήμαρχο Νικόλαο Λιόλιο, τους Δημοτικούς Συμβούλους Ιωάννη Κούρο, Γεώργιο Ρούσση, Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου, τον Πρόεδρο Τ.Κ. Λάρυμνας Κο Σωτήριο Σαρηγιάννη και τους Τοπικούς Συμβούλους Λάρυμνας Αλέξανδρο Νικολόπουλο, Δημήτριο Μπιτσάκο.

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Σήμερα την 30 Απριλίου 2019 το Δ.Σ. του Δήμου Λοκρών ομόφωνα αποφάσισε κι ενέκρινε το ψήφισμα διαφωνίας για την από 06-02-2019 απόφασητης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας με την οποία επιτρέπει την μετεγκατάσταση πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας από τη θέση ΛΑΡΜΕΣ στη θέση Λυκοπεράσματα κόλπου Τ.Κ. Λάρυμνας της εταιρείας ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΤΖΕΛΕΠΗΣ-ΙΧΘΥΟ/ΓΕΙΕΣ-ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΟ παρότι είχε ληφθεί αρνητική απόφαση από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Αυτή η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας υπαγορεύει ακόμα περισσότερο την υποβάθμιση της ζωής των κατοίκων της Τ.Κ. Λάρυμνας .

Ως Δήμος είμαστε ενάντια και θα είμαστε αμείλικτα σκληροί. Γι αυτό καταγγέλλουμε την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας με την οποία επιτρέπει την μετεγκατάσταση πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας από τη θέση ΛΑΡΜΕΣ στη θέση Λυκοπεράσματα κόλπου Τ.Κ. Λάρυμνας της εταιρείας ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΤΖΕΛΕΠΗΣ-ΙΧΘΥΟ/ΓΕΙΕΣ-ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΟ. Δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι σε κανένα επιχειρηματικό deal που θα έχει ως αποτέλεσμα να κερδίσουν οι λίγοι και οι πολίτες και ο τόπος να είναι οι μεγάλοι χαμένοι..

Ως διοικούντες αυτού του τόπου δεν θα δεχθούμε την πολλαπλάσια αύξηση της παραγωγής και θα αντικρούσουμε όλες τις πράξεις που θα υπαγορεύουν επέκταση των υπαρχόντων μονάδων αλλά και εγκατάσταση νέων αφού είναι πολύ πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια που θέτει το ίδιο το περιβάλλον και αυτό θα συνεπάγεται επιβάρυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και του βυθού και θα είναι ενάντια στην οποιαδήποτε τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και των κατοίκων της.

Και οι τέσσερις πρώην Δήμοι που απαρτίζουν τον σημερινό Δήμο Λοκρών είχαν πάρει ομόφωνες αποφάσεις ενάντια στην εγκατάσταση υδατοκαλλιεργειών ,όλοι οι κοινωνικοί κι εργατικοί φορείςαλλά και οι πολίτεςσυναινούσαν και συνενούν μ΄ αυτές τις αποφάσεις κι εμείςσυντασσόμαστε ως Δημοτικό Συμβούλιο και τις υποστηρίζουμε αυστηρά χωρίς εκπτώσεις σε καμία κατεύθυνση.

Ως Δ.Σ. του Δήμου Λοκρών διαφωνούμε με την τακτική που ακολουθεί η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας και ζητάμε να αποσυρθεί άμεσα αυτή η απόφαση γιατί δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε σε τετελεσμένα που υποθηκεύουν το μέλλον του τόπου, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα νομικού τύπου όπως προσφυγή στο άρθρο 152, ασφαλιστικά μέτρα, προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας καθώς και οποιοδήποτε άλλο μέτρο για την αποτροπή της μετεγκατάστασης της πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας από την θέση Λάρμες στην θέση Λυκοπεράσματα κόλπου Τ.Κ.Λάρυμνας της εταιρείας ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΤΖΕΛΕΠΗΣ–ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΟ

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 10/76/2019

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για τούτο συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΑ ΜΕΛΗ

Ν.ΛιόλιοςΓ.ΒλαχάβαςΓ. Σταθουλόπουλος , Β.Καρατράντος,

Α.Θεοχάρης, Η. Κολομτσάς , Αλ.Κούρος,

Ι. Χριστοφόρου, Ι. Κούρος, Γ. Γουρνάς,

Β. Κυριαζής, Π. Μαρκοστάμος , Δ. Χρήστου,

Β. Σίμου-Παλαιολόγου , Γ. Σκαμπερδόπουλος,

Κ. Δούρος , Γ. Ρούσσης.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Ν.ΛΙΟΛΙΟΣ