ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            Αταλάντη, 23-06-2021
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                      Αριθ. Πρωτ:14929
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1
Τ.Κ.: 35200 – Αταλάντη
Πληροφορίες:  Δημητρίου Κωνσταντίνος
                                Μοδιάτη Βασιλική
Τηλ.: 22330-23707, 22330-22374
Fax: 22330-22606

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  5 0 2 / 2 0 2 1  

Ο Δήμαρχος Λοκρών

            Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 « Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07-06-2010).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3852 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07-06-2010).
  3. Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που θα επικρατήσουν τις προσεχείς ημέρες σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που έχει εκδοθεί..

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Για την προφύλαξη μαθητών και εκπαιδευτικών από τις καιρικές συνθήκες όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λοκρών αύριο Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 θα λειτουργήσουν από την έναρξη των μαθημάτων ως τις 11:00.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ