ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                     Αταλάντη 1/6/2023

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                                                                                                                                                                 Αριθμ. Πρωτ. 12278

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι με την αρ. 10/100/2022 απόφασης του Δ.Σ. ΑΔΑ: 6Χ0ΧΩΛΤ-6ΨΗ  

Εγκρίθηκε η Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 1-1-2023 έως 31-3-2023 σύμφωνα με το άρθρο 72  παρ. 1 και 266 παρ.9 του Ν. 3852/10   σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και την 12/121/2023 απόφαση της Ο.Ε. και παρουσιάζει την εξής εικόνα:

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ:  45.317.530,59

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ:      14.946.953,64

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ:      5.022.831,83

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ:   45.317.530,59

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ:          4.301.028,67

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ:         3.789.208,08

 

                                                                                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
                                                                                                                                    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ