ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Αταλάντη 2/9/2020
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                    Αριθμ. Πρωτ. 14997

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

  1. Ο Δήμαρχος Λοκρών ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την με αριθμ. 5/9/2020 απόφαση του του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Λοκρών ,την αρ. 10/136/2020 απόφασης του Δ.Σ. Λοκρών :

 

Εγκρίνει την 5/9/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Λοκρών με την οποία ψηφίζει τον κανονισμό λειτουργίας κλειστών αθλητικών χώρων γυμναστηρίων της ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της με ΑΔΑ:6ΖΔΘΟΞΦ3-6ΞΤ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ