Αταλάντη, 7 Μαρτίου 2021

Επισυνάπτεται η Απόφαση 11714/07.03.2021 του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΨΖΣΝ46ΜΤΛΒ-ΚΡΙ) που αφορά στην Παράταση Επιβολής Περιοριστικών Μέτρων στη ΔΕ Μαλεσίνας του Δήμο Λοκρών της ΠΕ Φθιώτιδας  έως 15.03.2021.