ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Αταλάντη 19/5/2022
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                    Αριθμ. Πρωτ. 12152
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την 20/185/2022 απόφαση της Ο.Ε. την 4/12/2022 απόφαση της  Ε.Π.Ζ. και με την αρ. 6/61/2022 απόφασης του Δ.Σ. με ΑΔΑ: Ω8ΞΜΩΛΤ-ΨΝΥ εγκρίθηκε η Τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Αταλάντης (εναρμόνιση με το Ν.4849/2021)   .

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ