ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Αταλάντη 19/5/2022
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                           Αριθμ. Πρωτ. 12149
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την 20/186/2022 απόφαση της Ο.Ε. την 4/11/2022 απόφαση της  Ε.Π.Ζ. και με την αρ. 6/60/2022 απόφασης του Δ.Σ. με ΑΔΑ: Ψ9Λ6ΩΛΤ-ΛΕΟ εγκρίθηκε η Τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας  Λαϊκών αγορών (εναρμόνιση με το Ν.4849/2021) .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ