Αταλάντη, 13 Μαΐου 2021

Απογραφή Γεωργίας - Κτηνοτροφίας 2021

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) διενεργεί κατά το παρόν χρονικό διάστημα την Απογραφή Γεωργίας - Κτηνοτροφίας 2021, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 22.06.2021.

Δεδομένου ότι στο Δήμο Λοκρών υπάρχουν αδιάθετα ερωτηματολόγια της Απογραφής η ΕΛΣΤΑΤ θα προβεί στην επανεργοποίηση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων από τη 12η ώρα της 14ης Μαΐου 2021 μέχρι και την 24η ώρα της 18ης Μαΐου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ

https://www.statistics.gr/el/apografeis-agri-2021