Αταλάντη, 12 Μαΐου 2021

Απογραφή Κτιρίων και Πληθυσμού - Κατοικιών έτους 2021
 
Η απογραφή πληθυσμού και κατοικιών είναι βασική για την χρηματοδότηση και την πορεία του Δήμου μας για την επόμενη 10ετια.
 
Φέτος το φθινόπωρο γίνεται η γενική απογραφή του 2021.
 
Πρέπει να στηρίξουμε την προσπάθεια απογραφής όσο το δυνατόν περισσότερων κατοίκων στο Δήμο μας.
 
Ξεκίνησαν ήδη οι αιτήσεις για τη στελέχωση της Στατιστικής Αρχής.
 
 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο link

https://www.statistics.gr/2021-census-pop-hous-enum