Απογραφή Πληθυσμού 2021

Στηρίζουμε τον τόπου που ζούμε!
 
Απογραφόμαστε στο Δήμο Λοκρών!
 
Η απογραφή του πληθυσμού θα διεξαχθεί σε κάθε νοικοκυριό είτε με ηλεκτρονική αυτοαπογραφή είτε μέσω συνέντευξης από απογραφέα (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2021).