Αταλάντη, 6 Δεκεμβρίου 2020

Την περίοδο αυτό είναι σε εξέλιξη οι προετοιμασιές για την αποκατάσταση των ρηγματώσεων που έχουν προκληθεί την τελευταία δεκαετία στη δεξαμενή διχταλώνι στην Αταλάντη. Με τη στεγανοποίηση της δεξαμενής θα επιμηκυνθεί η διάρκεια ζωής της και θα αποφευχθεί η περαιτέρω ζημιά στην δεξαμενή. Οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί κατά το κύριο μέρος τους πριν τις γιορτές. Κατά το διάστημα αυτό θα προκύπτουν προβλήματα στην υδροδότηση του ανατολικού τμήματος της πόλης. Ζητούμε την υπομονή και την κατάνοηση των κατοίκων της Αταλάντης για το διάστημα αυτό. Η στεγανοποίηση της δεξαμενής είναι προτεραιότητα για να αποφευχθούν σοβαρά προβλήματα υδροδότησης στο μέλλον.