Αποκατάσταση τηλεφωνίας - internet στο Θεολόγο

Αταλάντη, 28 Απριλίου 2022

Η αποκατάσταση τηλεφωνίας - internet στο Θεολόγο θα ολοκληρωθεί αύριο Παρασκευή 29 Απριλιου 2022.