ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΑταλάντη7 – 5- 2019 Αριθ. Πρωτ.: 5435

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018ΝΠΔΔ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 163 ΤΟΥ Ν. 3463/06

1. ΕΣΟΔΑ

α/α

περιγραφή

προϋπολογισθέντα

βεβαιωθέντα

εισπραχθέντα

υπόλοιπα εισπρακτέα

1

Τακτικά έσοδα

286.000,00

290.775,00

290.775,00

0,00

2

Έκτακτα έσοδα

534.759,13

482.702,35

482.816,08

-113,73

3

Χρηματικό υπόλοιπο

18.661,19

18.661,19

18.661,19

-113,73

ΣΥΝΟΛΟ

839.420,32

792.138,54

792.138,54

-113,73

2. ΕΞΟΔΑ

α/α

περιγραφή

προϋπολογισθέντα

ενταλθέντα

πληρωθέντα έξοδα

υπόλοιπα πληρωτέα

1

Τακτικά έξοδα

839.420,32

791.201,76

791.201,76

0,00

2

Αποθ/κό

40.270,00

0,00

0,00

0,00

3. ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ

α/α

Κ.Α.

Τίτλος

προϋπολογισθέντα

ενταλθέντα έξοδα

Ποσό υπέρβασης

1

Τακτικά έξοδα

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Έκτακτα έξοδα

0,00

0,00

0,00

0,00

4. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

α/α

Περιγραφή

Ποσό

1

Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους

18.661,19

2

Χρηματικό υπόλοιπο 31/12/2018

1.050,51

5. ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

Δεν υφίστανται

6. ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δεν υφίστανται

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ