Αταλάντη, 9 Ιουλίου 2021

 

Αποτελέσματα δειγματοληπτικού ελέγχου ανίχνευσης αντισωμάτων

COVID-19 που πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Λοκρών

Στο πλαίσιο δράσεων του Δήμου Λοκρών για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού σε συνεργασία με την Πνευμονολογική Κλινική και το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τον περιορισμό της διασποράς του, συνδιοργανώθηκε στις 14-15 Ιουνίου δωρεάν μαζικός δειγματοληπτικός έλεγχος ανίχνευσης αντισωμάτων COVID-19 στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλεσίνας με τη συμμετοχή 556 κατοίκων, τα αποτελέσματα των οποίων επισυνάπτονται.

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα το 77% των κατοίκων που υποβλήθηκαν στον έλεγχο ανίχνευσης αντισωμάτων COVID-19 έχουν αποκτήσει ανοσία (427 θετικοί και 129 αρνητικοί). Το δείγμα είναι μεγάλο, δηλαδή θεωρείται αντιπροσωπευτικό, και το ποσοστό είναι ανοσίας είναι υψηλό. Την επόμενη εβδομάδα η επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα έχει ολοκληρώσει την αναλυτική επεξεργασία των αποτελεσμάτων και τα συμπεράσματα της μελέτης θα δημοσιοποιηθούν.

Ο Δήμαρχος Λοκρών κ. Αθανάσιος Ζεκεντές με την ευκαιρία της δημοσιοποίησης των πρώτων αποτελεσμάτων της δειγματοληψίας δηλώνει: «Ο Δήμος Λοκρών πρωτοπόρος στη Στερεά Ελλάδα έκανε μια απόλυτα επιτυχημένη πιλοτική συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την ομάδα του Καθηγητή Ιατρικής κ. Κωνσταντίνου Γουργουλιάνη στο πλαίσιο μελέτης της αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού. Τα πρώτα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά ικανοποιητικά και δείχνουν ένα πολύ υψηλό ποσοστό ανοσίας. Αναμένουμε με ενδιαφέρον την επόμενη εβδομάδα τα επεξεργασμένα αποτελέσματα που θα μας δώσουν μια ακόμη καλύτερη εικόνα που θα βοηθήσει πολλαπλά στην προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας».

Οι συμμετέχοντες μπορούν να βρουν τα αποτελέσματά τους μέσω του αριθμού (SID) που τους εδόθη κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Α/Α

SID

ASSAY

RESULT

INTERPRETATION

1

153

COV-2IgGII

1612.2 AU/mL

Positive

2

201

COV-2IgGII

1600.3 AU/mL

Positive

3

314

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

4

204

COV-2IgGII

231.8 AU/mL

Positive

5

254

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

6

195

COV-2IgGII

1359.3 AU/mL

Positive

7

224

COV-2IgGII

3301.4 AU/mL

Positive

8

294

COV-2IgGII

0.1 AU/mL

Negative

9

210

COV-2IgGII

485.1 AU/mL

Positive

10

136

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

11

232

COV-2IgGII

485.1 AU/mL

Positive

12

209

COV-2IgGII

13759.4 AU/mL

Positive

13

298

COV-2IgGII

243.7 AU/mL

Positive

14

137

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

15

281

COV-2IgGII

505.5 AU/mL

Positive

16

141

COV-2IgGII

2007.1 AU/mL

Positive

17

223

COV-2IgGII

25.9 AU/mL

Negative

18

297

COV-2IgGII

43.5 AU/mL

Negative

19

121

COV-2IgGII

1059.1 AU/mL

Positive

20

255

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

21

272

COV-2IgGII

8653.7 AU/mL

Positive

22

208

COV-2IgGII

261.5 AU/mL

Positive

23

261

COV-2IgGII

6643.1 AU/mL

Positive

24

324

COV-2IgGII

3.8 AU/mL

Negative

25

229

COV-2IgGII

20062.2 AU/mL

Positive

26

299

COV-2IgGII

1477.2 AU/mL

Positive

27

365

COV-2IgGII

1093.1 AU/mL

Positive

28

342

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

29

277

COV-2IgGII

0.9 AU/mL

Negative

30

296

COV-2IgGII

20.5 AU/mL

Negative

31

205

COV-2IgGII

1243.7 AU/mL

Positive

32

288

COV-2IgGII

785.2 AU/mL

Positive

33

325

COV-2IgGII

3.9 AU/mL

Negative

34

154

COV-2IgGII

> 40000.0 AU/mL

Positive

35

230

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

36

177

COV-2IgGII

797.9 AU/mL

Positive

37

114

COV-2IgGII

2417.8 AU/mL

Positive

38

249

COV-2IgGII

0.1 AU/mL

Negative

39

101

COV-2IgGII

688.6 AU/mL

Positive

40

326

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

41

191

COV-2IgGII

2138.1 AU/mL

Positive

42

241

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

43

239

COV-2IgGII

2659.3 AU/mL

Positive

44

284

COV-2IgGII

374.9 AU/mL

Positive

45

183

COV-2IgGII

970.1 AU/mL

Positive

46

331

COV-2IgGII

1410.8 AU/mL

Positive

47

310

COV-2IgGII

171.8 AU/mL

Positive

48

251

COV-2IgGII

1008.3 AU/mL

Positive

49

202

COV-2IgGII

117.6 AU/mL

Positive

50

49

COV-2IgGII

711.0 AU/mL

Positive

51

292

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

52

119

COV-2IgGII

3526.6 AU/mL

Positive

53

185

COV-2IgGII

5320.7 AU/mL

Positive

54

233

COV-2IgGII

901.8 AU/mL

Positive

55

263

COV-2IgGII

856.2 AU/mL

Positive

56

264

COV-2IgGII

16338.2 AU/mL

Positive

57

240

COV-2IgGII

262.6 AU/mL

Positive

58

248

COV-2IgGII

459.3 AU/mL

Positive

59

313

COV-2IgGII

340.3 AU/mL

Positive

60

330

COV-2IgGII

265.4 AU/mL

Positive

61

295

COV-2IgGII

2231.6 AU/mL

Positive

62

366

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

63

207

COV-2IgGII

6552.2 AU/mL

Positive

64

132

COV-2IgGII

38.7 AU/mL

Negative

65

139

COV-2IgGII

594.6 AU/mL

Positive

66

293

COV-2IgGII

20.9 AU/mL

Negative

67

315

COV-2IgGII

48.2 AU/mL

Negative

68

131

COV-2IgGII

831.8 AU/mL

Positive

69

192

COV-2IgGII

3639.3 AU/mL

Positive

70

94

COV-2IgGII

5952.0 AU/mL

Positive

71

221

COV-2IgGII

414.9 AU/mL

Positive

72

222

COV-2IgGII

284.4 AU/mL

Positive

73

261

COV-2IgGII

138.5 AU/mL

Positive

74

285

COV-2IgGII

3301.1 AU/mL

Positive

75

270

COV-2IgGII

16.3 AU/mL

Negative

76

346

COV-2IgGII

7792.2 AU/mL

Positive

77

175

COV-2IgGII

853.3 AU/mL

Positive

78

290

COV-2IgGII

93.1 AU/mL

Positive

79

199

COV-2IgGII

62.5 AU/mL

Positive

80

256

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

81

188

COV-2IgGII

168.5 AU/mL

Positive

82

178

COV-2IgGII

1180.5 AU/mL

Positive

83

322

COV-2IgGII

10.4 AU/mL

Negative

84

135

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

85

245

COV-2IgGII

162.1 AU/mL

Positive

86

247

COV-2IgGII

1961.0 AU/mL

Positive

87

269

COV-2IgGII

950.0 AU/mL

Positive

88

176

COV-2IgGII

2571.2 AU/mL

Positive

89

250

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

90

268

COV-2IgGII

4997.5 AU/mL

Positive

91

345

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

92

344

COV-2IgGII

1963.7 AU/mL

Positive

93

339

COV-2IgGII

13578.5 AU/mL

Positive

94

347

COV-2IgGII

330.2 AU/mL

Positive

95

234

COV-2IgGII

1530.5 AU/mL

Positive

96

329

COV-2IgGII

183.1 AU/mL

Positive

97

70

COV-2IgGII

620.9 AU/mL

Positive

98

259

COV-2IgGII

21609.3 AU/mL

Positive

99

197

COV-2IgGII

699.0 AU/mL

Positive

100

138

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

101

461

COV-2IgGII

67.9 AU/mL

Positive

102

393

COV-2IgGII

4160.7 AU/mL

Positive

103

424

COV-2IgGII

1147.6 AU/mL

Positive

104

448

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

105

399

COV-2IgGII

4569.3 AU/mL

Positive

106

394

COV-2IgGII

841.5 AU/mL

Positive

107

375

COV-2IgGII

200.4 AU/mL

Positive

108

426

COV-2IgGII

197.5 AU/mL

Positive

109

401

COV-2IgGII

3371.2 AU/mL

Positive

110

389

COV-2IgGII

3795.8 AU/mL

Positive

111

408

COV-2IgGII

0.6 AU/mL

Negative

112

439

COV-2IgGII

39094.9 AU/mL

Positive

113

383

COV-2IgGII

2691.3 AU/mL

Positive

114

497

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

115

464

COV-2IgGII

2897.6 AU/mL

Positive

116

404

COV-2IgGII

3435.6 AU/mL

Positive

117

405

COV-2IgGII

885.1 AU/mL

Positive

118

463

COV-2IgGII

248.0 AU/mL

Positive

119

428

COV-2IgGII

> 40000.0 AU/mL

Positive

120

441

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

121

96

COV-2IgGII

19317.5 AU/mL

Positive

122

468

COV-2IgGII

15777.8 AU/mL

Positive

123

369

COV-2IgGII

3926.8 AU/mL

Positive

124

386

COV-2IgGII

7479.5 AU/mL

Positive

125

403

COV-2IgGII

3413.4 AU/mL

Positive

126

430

COV-2IgGII

2998.0 AU/mL

Positive

127

123

COV-2IgGII

2345.4 AU/mL

Positive

128

440

COV-2IgGII

2155.9 AU/mL

Positive

129

462

COV-2IgGII

827.2 AU/mL

Positive

130

472

COV-2IgGII

4108.7 AU/mL

Positive

131

442

COV-2IgGII

5382.0 AU/mL

Positive

132

385

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

133

391

COV-2IgGII

5541.0 AU/mL

Positive

134

413

COV-2IgGII

960.9 AU/mL

Positive

135

477

COV-2IgGII

11.8 AU/mL

Negative

136

325

COV-2IgGII

535.6 AU/mL

Positive

137

92

COV-2IgGII

1486.1 AU/mL

Positive

138

27

COV-2IgGII

254.9 AU/mL

Positive

139

12

COV-2IgGII

161.7 AU/mL

Positive

140

46

COV-2IgGII

2603.1 AU/mL

Positive

141

21

COV-2IgGII

2533.7 AU/mL

Positive

142

77

COV-2IgGII

3697.1 AU/mL

Positive

143

120

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

144

60

COV-2IgGII

323.3 AU/mL

Positive

145

82

COV-2IgGII

770.8 AU/mL

Positive

146

55

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

147

26

COV-2IgGII

2227.3 AU/mL

Positive

148

168

COV-2IgGII

644.8 AU/mL

Positive

149

13

COV-2IgGII

2384.7 AU/mL

Positive

150

203

COV-2IgGII

1333.5 AU/mL

Positive

151

200

COV-2IgGII

150.2 AU/mL

Positive

152

160

COV-2IgGII

18445.7 AU/mL

Positive

153

179

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

154

112

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

155

51

COV-2IgGII

1155.8 AU/mL

Positive

156

23

COV-2IgGII

1744.4 AU/mL

Positive

157

24

COV-2IgGII

5.7 AU/mL

Negative

158

103

COV-2IgGII

650.9 AU/mL

Positive

159

22

COV-2IgGII

0.6 AU/mL

Negative

160

392

COV-2IgGII

882.3 AU/mL

Positive

161

384

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

162

409

COV-2IgGII

2193.0 AU/mL

Positive

163

376

COV-2IgGII

188.7 AU/mL

Positive

164

456

COV-2IgGII

518.4 AU/mL

Positive

165

445

COV-2IgGII

47.5 AU/mL

Negative

166

373

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

167

417

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

168

374

COV-2IgGII

904.1 AU/mL

Positive

169

460

COV-2IgGII

400.4 AU/mL

Positive

170

53

COV-2IgGII

334.0 AU/mL

Positive

171

111

COV-2IgGII

2556.6 AU/mL

Positive

172

215

COV-2IgGII

131.1 AU/mL

Positive

173

165

COV-2IgGII

2600.4 AU/mL

Positive

174

81

COV-2IgGII

77.5 AU/mL

Positive

175

67

COV-2IgGII

41.4 AU/mL

Negative

176

130

COV-2IgGII

754.6 AU/mL

Positive

177

36

COV-2IgGII

2856.7 AU/mL

Positive

178

387

COV-2IgGII

2448.2 AU/mL

Positive

179

372

COV-2IgGII

73.3 AU/mL

Positive

180

457

COV-2IgGII

2746.5 AU/mL

Positive

181

479

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

182

470

COV-2IgGII

1683.2 AU/mL

Positive

183

443

COV-2IgGII

10799.0 AU/mL

Positive

184

451

COV-2IgGII

> 40000.0 AU/mL

Positive

185

449

COV-2IgGII

19568.4 AU/mL

Positive

186

455

COV-2IgGII

201.5 AU/mL

Positive

187

378

COV-2IgGII

83.3 AU/mL

Positive

188

382

COV-2IgGII

196.1 AU/mL

Positive

189

425

COV-2IgGII

919.4 AU/mL

Positive

190

480

COV-2IgGII

13570.6 AU/mL

Positive

191

423

COV-2IgGII

31559.0 AU/mL

Positive

192

371

COV-2IgGII

1504.8 AU/mL

Positive

193

172

COV-2IgGII

6006.8 AU/mL

Positive

194

97

COV-2IgGII

1294.8 AU/mL

Positive

195

50

COV-2IgGII

973.8 AU/mL

Positive

196

10

COV-2IgGII

6330.1 AU/mL

Positive

197

4

COV-2IgGII

1409.0 AU/mL

Positive

198

5

COV-2IgGII

2166.1 AU/mL

Positive

199

71

COV-2IgGII

2898.3 AU/mL

Positive

200

29

COV-2IgGII

1828.8 AU/mL

Positive

201

62

COV-2IgGII

11969.6 AU/mL

Positive

202

231

COV-2IgGII

9178.3 AU/mL

Positive

203

125

COV-2IgGII

98.0 AU/mL

Positive

204

88

COV-2IgGII

2588.3 AU/mL

Positive

205

57

COV-2IgGII

3642.5 AU/mL

Positive

206

161

COV-2IgGII

2130.1 AU/mL

Positive

207

171

COV-2IgGII

1584.2 AU/mL

Positive

208

118

COV-2IgGII

159.1 AU/mL

Positive

209

122

COV-2IgGII

778.4 AU/mL

Positive

210

107

COV-2IgGII

326.8 AU/mL

Positive

211

25

COV-2IgGII

111.8 AU/mL

Positive

212

14

COV-2IgGII

1116.2 AU/mL

Positive

213

3

COV-2IgGII

1516.1 AU/mL

Positive

214

44

COV-2IgGII

5665.9 AU/mL

Positive

215

198

COV-2IgGII

13820.4 AU/mL

Positive

216

99

COV-2IgGII

466.7 AU/mL

Positive

217

33

COV-2IgGII

15952.2 AU/mL

Positive

218

11

COV-2IgGII

509.8 AU/mL

Positive

219

34

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

220

9

COV-2IgGII

396.9 AU/mL

Positive

221

95

COV-2IgGII

16210.4 AU/mL

Positive

222

170

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

223

113

COV-2IgGII

4048.4 AU/mL

Positive

224

85

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

225

108

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

226

1

COV-2IgGII

2716.5 AU/mL

Positive

227

15

COV-2IgGII

1394.7 AU/mL

Positive

228

65

COV-2IgGII

516.1 AU/mL

Positive

229

6

COV-2IgGII

4943.4 AU/mL

Positive

230

83

COV-2IgGII

5617.4 AU/mL

Positive

231

20

COV-2IgGII

2971.8 AU/mL

Positive

232

244

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

233

187

COV-2IgGII

2401.1 AU/mL

Positive

234

62

COV-2IgGII

10377.4 AU/mL

Positive

235

52

COV-2IgGII

169.8 AU/mL

Positive

236

30

COV-2IgGII

2828.7 AU/mL

Positive

237

17

COV-2IgGII

3997.0 AU/mL

Positive

238

19

COV-2IgGII

1640.7 AU/mL

Positive

239

164

COV-2IgGII

226.1 AU/mL

Positive

240

84

COV-2IgGII

9.6 AU/mL

Negative

241

41

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

242

38

COV-2IgGII

5459.1 AU/mL

Positive

243

35

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

244

48

COV-2IgGII

3005.2 AU/mL

Positive

245

7

COV-2IgGII

8431.7 AU/mL

Positive

246

194

COV-2IgGII

2860.2 AU/mL

Positive

247

45

COV-2IgGII

294.4 AU/mL

Positive

248

126

COV-2IgGII

6704.0 AU/mL

Positive

249

109

COV-2IgGII

308.9 AU/mL

Positive

250

181

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

251

2

COV-2IgGII

2127.1 AU/mL

Positive

252

18

COV-2IgGII

6033.3 AU/mL

Positive

253

28

COV-2IgGII

193.0 AU/mL

Positive

254

8

COV-2IgGII

720.9 AU/mL

Positive

255

173

COV-2IgGII

1716.5 AU/mL

Positive

256

235

COV-2IgGII

596.4 AU/mL

Positive

257

16

COV-2IgGII

1166.0 AU/mL

Positive

258

104

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

259

189

COV-2IgGII

2345.9 AU/mL

Positive

260

79

COV-2IgGII

2713.3 AU/mL

Positive

261

M454

COV-2IgGII

6088.5 AU/mL

Positive

262

M489

COV-2IgGII

10820.0 AU/mL

Positive

263

M407

COV-2IgGII

1538.9 AU/mL

Positive

264

M400

COV-2IgGII

4525.4 AU/mL

Positive

265

M458

COV-2IgGII

8623.6 AU/mL

Positive

266

M429

COV-2IgGII

674.7 AU/mL

Positive

267

M379

COV-2IgGII

4769.6 AU/mL

Positive

268

M316

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

269

M396

COV-2IgGII

2674.3 AU/mL

Positive

270

M459

COV-2IgGII

20.6 AU/mL

Negative

271

M431

COV-2IgGII

6810.6 AU/mL

Positive

272

M446

COV-2IgGII

515.3 AU/mL

Positive

273

M402

COV-2IgGII

4753.1 AU/mL

Positive

274

M437

COV-2IgGII

243.1 AU/mL

Positive

275

M377

COV-2IgGII

1542.7 AU/mL

Positive

276

M439

COV-2IgGII

1281.8 AU/mL

Positive

277

M466

COV-2IgGII

691.7 AU/mL

Positive

278

M436

COV-2IgGII

683.9 AU/mL

Positive

279

M450

COV-2IgGII

483.2 AU/mL

Positive

280

M368

COV-2IgGII

4111.0 AU/mL

Positive

281

M1000

COV-2IgGII

1846.8 AU/mL

Positive

282

M494

COV-2IgGII

1459.8 AU/mL

Positive

283

M475

COV-2IgGII

591.4 AU/mL

Positive

284

M493

COV-2IgGII

171.5 AU/mL

Positive

285

M273

COV-2IgGII

26833.5 AU/mL

Positive

286

M414

COV-2IgGII

722.4 AU/mL

Positive

287

M469

COV-2IgGII

24.5 AU/mL

Negative

288

M418

COV-2IgGII

26526.8 AU/mL

Positive

289

M406

COV-2IgGII

2535.0 AU/mL

Positive

290

M380

COV-2IgGII

23.5 AU/mL

Negative

291

M467

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

292

M398

COV-2IgGII

41.7 AU/mL

Negative

293

M406

COV-2IgGII

2569.3 AU/mL

Positive

294

M444

COV-2IgGII

1459.3 AU/mL

Positive

295

M370

COV-2IgGII

1991.4 AU/mL

Positive

296

M334

COV-2IgGII

284.5 AU/mL

Positive

297

M415

COV-2IgGII

12193.9 AU/mL

Positive

298

M381

COV-2IgGII

1691.5 AU/mL

Positive

299

M398

COV-2IgGII

22.9 AU/mL

Negative

300

M 476

COV-2IgGII

1863.7 AU/mL

Positive

301

M 438

COV-2IgGII

5875.4 AU/mL

Positive

302

M 369

COV-2IgGII

4547.4 AU/mL

Positive

303

M 429

COV-2IgGII

471.3 AU/mL

Positive

304

90

COV-2IgGII

75.8 AU/mL

Positive

305

89

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

306

352

COV-2IgGII

104.8 AU/mL

Positive

307

360

COV-2IgGII

1.7 AU/mL

Negative

308

350

COV-2IgGII

14662.0 AU/mL

Positive

309

110

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

310

73

COV-2IgGII

61.7 AU/mL

Positive

311

251

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

312

319

COV-2IgGII

1577.1 AU/mL

Positive

313

343

COV-2IgGII

> 40000.0 AU/mL

Positive

314

342

COV-2IgGII

41.7 AU/mL

Negative

315

304

COV-2IgGII

569.0 AU/mL

Positive

316

212

COV-2IgGII

455.2 AU/mL

Positive

317

213

COV-2IgGII

2408.1 AU/mL

Positive

318

37

COV-2IgGII

1886.3 AU/mL

Positive

319

320

COV-2IgGII

246.9 AU/mL

Positive

320

323

COV-2IgGII

19168.7 AU/mL

Positive

321

278

COV-2IgGII

2235.3 AU/mL

Positive

322

332

COV-2IgGII

12263.7 AU/mL

Positive

323

115

COV-2IgGII

54.9 AU/mL

Positive

324

39

COV-2IgGII

1015.4 AU/mL

Positive

325

357

COV-2IgGII

225.5 AU/mL

Positive

326

300

COV-2IgGII

1051.1 AU/mL

Positive

327

312

COV-2IgGII

188.6 AU/mL

Positive

328

349

COV-2IgGII

1.9 AU/mL

Negative

329

361

COV-2IgGII

741.0 AU/mL

Positive

330

102

COV-2IgGII

14411.3 AU/mL

Positive

331

362

COV-2IgGII

1762.9 AU/mL

Positive

332

127

COV-2IgGII

867.4 AU/mL

Positive

333

201

COV-2IgGII

595.7 AU/mL

Positive

334

74

COV-2IgGII

13900.3 AU/mL

Positive

335

80

COV-2IgGII

490.0 AU/mL

Positive

336

214

COV-2IgGII

635.0 AU/mL

Positive

337

246

COV-2IgGII

87.4 AU/mL

Positive

338

59

COV-2IgGII

2170.4 AU/mL

Positive

339

379

COV-2IgGII

583.4 AU/mL

Positive

340

328

COV-2IgGII

0.4 AU/mL

Negative

341

351

COV-2IgGII

> 40000.0 AU/mL

Positive

342

316

COV-2IgGII

1484.5 AU/mL

Positive

343

303

COV-2IgGII

129.2 AU/mL

Positive

344

355

COV-2IgGII

19.9 AU/mL

Negative

345

169

COV-2IgGII

4107.4 AU/mL

Positive

346

116

COV-2IgGII

23.6 AU/mL

Negative

347

98

COV-2IgGII

539.7 AU/mL

Positive

348

42

COV-2IgGII

9072.1 AU/mL

Positive

349

140

COV-2IgGII

1866.9 AU/mL

Positive

350

61

COV-2IgGII

3261.9 AU/mL

Positive

351

133

COV-2IgGII

727.7 AU/mL

Positive

352

190

COV-2IgGII

> 40000.0 AU/mL

Positive

353

76

COV-2IgGII

3583.0 AU/mL

Positive

354

363

COV-2IgGII

9079.3 AU/mL

Positive

355

117

COV-2IgGII

463.1 AU/mL

Positive

356

174

COV-2IgGII

19639.4 AU/mL

Positive

357

32

COV-2IgGII

259.2 AU/mL

Positive

358

276

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

359

311

COV-2IgGII

5351.7 AU/mL

Positive

360

186

COV-2IgGII

186.7 AU/mL

Positive

361

33

COV-2IgGII

809.4 AU/mL

Positive

362

68

COV-2IgGII

10.1 AU/mL

Negative

363

237

COV-2IgGII

30.9 AU/mL

Negative

364

69

COV-2IgGII

2.3 AU/mL

Negative

365

336

COV-2IgGII

701.7 AU/mL

Positive

366

304

COV-2IgGII

1606.3 AU/mL

Positive

367

343

COV-2IgGII

2052.5 AU/mL

Positive

368

341

COV-2IgGII

898.2 AU/mL

Positive

369

367

COV-2IgGII

244.1 AU/mL

Positive

370

262

COV-2IgGII

12111.3 AU/mL

Positive

371

86

COV-2IgGII

2286.1 AU/mL

Positive

372

43

COV-2IgGII

523.7 AU/mL

Positive

373

151

COV-2IgGII

16689.2 AU/mL

Positive

374

333

COV-2IgGII

116.9 AU/mL

Positive

375

318

COV-2IgGII

10435.6 AU/mL

Positive

376

321

COV-2IgGII

572.8 AU/mL

Positive

377

157

COV-2IgGII

247.0 AU/mL

Positive

378

206

COV-2IgGII

101.3 AU/mL

Positive

379

152

COV-2IgGII

2.7 AU/mL

Negative

380

142

COV-2IgGII

272.2 AU/mL

Positive

381

129

COV-2IgGII

25.6 AU/mL

Negative

382

356

COV-2IgGII

590.5 AU/mL

Positive

383

3000 KENO

COV-2IgGII

2043.9 AU/mL

Positive

384

93

COV-2IgGII

773.2 AU/mL

Positive

385

309

COV-2IgGII

1.9 AU/mL

Negative

386

358

COV-2IgGII

402.9 AU/mL

Positive

387

354

COV-2IgGII

442.7 AU/mL

Positive

388

359

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

389

72

COV-2IgGII

334.2 AU/mL

Positive

390

348

COV-2IgGII

1.6 AU/mL

Negative

391

340

COV-2IgGII

8567.3 AU/mL

Positive

392

58

COV-2IgGII

855.3 AU/mL

Positive

393

66

COV-2IgGII

4661.8 AU/mL

Positive

394

78

COV-2IgGII

5953.8 AU/mL

Positive

395

106

COV-2IgGII

3.7 AU/mL

Negative

396

105

COV-2IgGII

9.3 AU/mL

Negative

397

87

COV-2IgGII

750.4 AU/mL

Positive

398

40

COV-2IgGII

1563.6 AU/mL

Positive

399

309

COV-2IgGII

1.1 AU/mL

Negative

400

348

COV-2IgGII

2.4 AU/mL

Negative

401

340

COV-2IgGII

10674.8 AU/mL

Positive

402

40

COV-2IgGII

1787.2 AU/mL

Positive

403

72

COV-2IgGII

325.4 AU/mL

Positive

404

58

COV-2IgGII

1044.7 AU/mL

Positive

405

206

COV-2IgGII

111.8 AU/mL

Positive

406

93

COV-2IgGII

725.3 AU/mL

Positive

407

726

COV-2IgGII

1282.5 AU/mL

Positive

408

534

COV-2IgGII

0.4 AU/mL

Negative

409

427

COV-2IgGII

4.9 AU/mL

Negative

410

289

COV-2IgGII

2504.6 AU/mL

Positive

411

329

COV-2IgGII

1594.1 AU/mL

Positive

412

746

COV-2IgGII

370.9 AU/mL

Positive

413

736

COV-2IgGII

565.6 AU/mL

Positive

414

124

COV-2IgGII

4115.2 AU/mL

Positive

415

507

COV-2IgGII

1817.2 AU/mL

Positive

416

522

COV-2IgGII

1118.0 AU/mL

Positive

417

544

COV-2IgGII

4424.5 AU/mL

Positive

418

421

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

419

735

COV-2IgGII

26728.2 AU/mL

Positive

420

748

COV-2IgGII

650.3 AU/mL

Positive

421

566

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

422

390

COV-2IgGII

551.0 AU/mL

Positive

423

739

COV-2IgGII

439.6 AU/mL

Positive

424

512

COV-2IgGII

> 40000.0 AU/mL

Positive

425

590

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

426

557

COV-2IgGII

890.8 AU/mL

Positive

427

741

COV-2IgGII

507.4 AU/mL

Positive

428

737

COV-2IgGII

133.3 AU/mL

Positive

429

260

COV-2IgGII

608.7 AU/mL

Positive

430

492

COV-2IgGII

312.7 AU/mL

Positive

431

759

COV-2IgGII

215.8 AU/mL

Positive

432

453

COV-2IgGII

1029.4 AU/mL

Positive

433

724

COV-2IgGII

3777.0 AU/mL

Positive

434

541

COV-2IgGII

721.2 AU/mL

Positive

435

900

COV-2IgGII

530.2 AU/mL

Positive

436

750

COV-2IgGII

183.8 AU/mL

Positive

437

707

COV-2IgGII

81.7 AU/mL

Positive

438

722

COV-2IgGII

43.7 AU/mL

Negative

439

743

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

440

734

COV-2IgGII

5545.4 AU/mL

Positive

441

751

COV-2IgGII

188.1 AU/mL

Positive

442

525

COV-2IgGII

295.9 AU/mL

Positive

443

711

COV-2IgGII

143.4 AU/mL

Positive

444

714

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

445

754

COV-2IgGII

429.7 AU/mL

Positive

446

745

COV-2IgGII

1985.1 AU/mL

Positive

447

747

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

448

731

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

449

706

COV-2IgGII

296.1 AU/mL

Positive

450

784

COV-2IgGII

770.3 AU/mL

Positive

451

725

COV-2IgGII

153.8 AU/mL

Positive

452

757

COV-2IgGII

171.5 AU/mL

Positive

453

758

COV-2IgGII

48.1 AU/mL

Negative

454

540

COV-2IgGII

2967.9 AU/mL

Positive

455

742

COV-2IgGII

237.3 AU/mL

Positive

456

752

COV-2IgGII

5.4 AU/mL

Negative

457

572

COV-2IgGII

137.6 AU/mL

Positive

458

531

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

459

532

COV-2IgGII

2189.2 AU/mL

Positive

460

730

COV-2IgGII

151.0 AU/mL

Positive

461

335

COV-2IgGII

288.2 AU/mL

Positive

462

712

COV-2IgGII

4616.5 AU/mL

Positive

463

559

COV-2IgGII

310.0 AU/mL

Positive

464

733

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

465

570

COV-2IgGII

1008.1 AU/mL

Positive

466

471

COV-2IgGII

693.6 AU/mL

Positive

467

517

COV-2IgGII

597.7 AU/mL

Positive

468

499

COV-2IgGII

807.7 AU/mL

Positive

469

511

COV-2IgGII

1896.9 AU/mL

Positive

470

536

COV-2IgGII

2118.0 AU/mL

Positive

471

433

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

472

710

COV-2IgGII

87.5 AU/mL

Positive

473

576

COV-2IgGII

24.0 AU/mL

Negative

474

305

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

475

306

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

476

419

COV-2IgGII

238.5 AU/mL

Positive

477

507

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

478

720

COV-2IgGII

593.9 AU/mL

Positive

479

100

COV-2IgGII

146.8 AU/mL

Positive

480

422

COV-2IgGII

> 40000.0 AU/mL

Positive

481

804

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

482

578

COV-2IgGII

575.8 AU/mL

Positive

483

591

COV-2IgGII

2.1 AU/mL

Negative

484

716

COV-2IgGII

506.8 AU/mL

Positive

485

703

COV-2IgGII

0.4 AU/mL

Negative

486

588

COV-2IgGII

3203.4 AU/mL

Positive

487

515

COV-2IgGII

165.6 AU/mL

Positive

488

705

COV-2IgGII

415.9 AU/mL

Positive

489

709

COV-2IgGII

464.9 AU/mL

Positive

490

452

COV-2IgGII

17.4 AU/mL

Negative

491

753

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

492

702

COV-2IgGII

482.6 AU/mL

Positive

493

820

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

494

717

COV-2IgGII

1384.6 AU/mL

Positive

495

490

COV-2IgGII

3546.5 AU/mL

Positive

496

561

COV-2IgGII

1266.2 AU/mL

Positive

497

718

COV-2IgGII

38.0 AU/mL

Negative

498

713

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

499

749

COV-2IgGII

261.1 AU/mL

Positive

500

901

COV-2IgGII

34.6 AU/mL

Negative

501

756

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

502

581

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

503

721

COV-2IgGII

1421.9 AU/mL

Positive

504

497 B

COV-2IgGII

482.6 AU/mL

Positive

505

704

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

506

574

COV-2IgGII

490.9 AU/mL

Positive

507

560

COV-2IgGII

732.5 AU/mL

Positive

508

723

COV-2IgGII

39.0 AU/mL

Negative

509

587

COV-2IgGII

23120.7 AU/mL

Positive

510

473

COV-2IgGII

312.3 AU/mL

Positive

511

585

COV-2IgGII

> 40000.0 AU/mL

Positive

512

583

COV-2IgGII

4970.4 AU/mL

Positive

513

252

COV-2IgGII

855.3 AU/mL

Positive

514

805

COV-2IgGII

2.0 AU/mL

Negative

515

803

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

516

740

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

517

701

COV-2IgGII

17584.8 AU/mL

Positive

518

526

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

519

487

COV-2IgGII

781.3 AU/mL

Positive

520

719

COV-2IgGII

> 40000.0 AU/mL

Positive

521

744

COV-2IgGII

59.1 AU/mL

Positive

522

738

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

523

573

COV-2IgGII

6757.1 AU/mL

Positive

524

558

COV-2IgGII

1076.1 AU/mL

Positive

525

571

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

526

530

COV-2IgGII

237.9 AU/mL

Positive

527

548

COV-2IgGII

1105.3 AU/mL

Positive

528

435

COV-2IgGII

11110.9 AU/mL

Positive

529

523

COV-2IgGII

114.1 AU/mL

Positive

530

546

COV-2IgGII

2474.0 AU/mL

Positive

531

535

COV-2IgGII

446.5 AU/mL

Positive

532

500

COV-2IgGII

3997.3 AU/mL

Positive

533

210

COV-2IgGII

7376.3 AU/mL

Positive

534

518

COV-2IgGII

3.8 AU/mL

Negative

535

552

COV-2IgGII

297.4 AU/mL

Positive

536

484

COV-2IgGII

1376.4 AU/mL

Positive

537

495

COV-2IgGII

581.9 AU/mL

Positive

538

551

COV-2IgGII

5870.5 AU/mL

Positive

539

579

COV-2IgGII

1948.7 AU/mL

Positive

540

545

COV-2IgGII

1954.4 AU/mL

Positive

541

434

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

542

575

COV-2IgGII

3462.0 AU/mL

Positive

543

420

COV-2IgGII

779.8 AU/mL

Positive

544

524

COV-2IgGII

44.7 AU/mL

Negative

545

486

COV-2IgGII

11294.3 AU/mL

Positive

546

565

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

547

582

COV-2IgGII

428.9 AU/mL

Positive

548

504

COV-2IgGII

4835.6 AU/mL

Positive

549

537

COV-2IgGII

290.8 AU/mL

Positive

550

485

COV-2IgGII

79.6 AU/mL

Positive

551

410

COV-2IgGII

409.6 AU/mL

Positive

552

586

COV-2IgGII

0.0 AU/mL

Negative

553

496

COV-2IgGII

1238.4 AU/mL

Positive

554

533

COV-2IgGII

13079.8 AU/mL

Positive

555

577

COV-2IgGII

412.4 AU/mL

Positive

556

800

COV-2IgGII

758.2 AU/mL

Positive