ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ:Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Μαυροδήμου και Θεμιστοκλέους, στον οικισμό«Μαρτίνο» της Δ.Ε. Οπουντίων του Δήμου Λοκρών (Ν. Φθιώτιδας), φερόμενο ως ιδιοκτησία κ. Τράκου Βασίλειου και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης σεαυτό.

Επισυνάπτεται ολόκληρη η Απόφαση σε μορφή .pdf

Αρχείο