Χάρτης πρόβλεψης πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία 4) για το Σάββατο 30/7/2022  σε περιοχές αρμοδιότητας του Δασαρχείου Αταλάντης.