Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για το Σάββατο 23/7/2022 με ΥΨΗΛΟ κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορίας 3)  σε περιοχές αρμοδιότητας του Δασαρχείου Αταλάντης.