Επισυνάπτεται Δασική Ρυθμιστική Απαγορευτική Διάταξη Θήρας Περιόδου 2021-22 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας