Αρ. Πρωτ.: 6558
Μαρούσι, 2 Σεπτεμβρίου 2021

Θέμα : Δεύτερη ψηφιακή μετάβαση δημόσιας και ιδιωτικής τηλεόρασης

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 18/2020, ΦΕΚ Β’ 1752, 7/5/2020 και το κοινό χρονοδιάγραμμα της ΕΡΤ και της Digea, τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 17 Σεπτεμβρίου 2021, η εταιρεία Digea θα προχωρήσει τη μετάβαση στις τελικές, διεθνώς κατοχυρωμένες, συχνότητες εκπομπής των τηλεοπτικών σταθμών σε Βοιωτία, Φθιώτιδα, τμήμα του νομού Φωκίδας και της Βόρειας Εύβοιας.

Προς διευκόλυνσή σας επισυνάπτεται έντυπο χρήσιμων πληροφοριών για τη μετάβαση.