Αταλάντη, 6 Οκτωβρίου 2021

 

Ενημέρωση διακοπής υδροδότησης

Ενημερώνουμε ότι λόγω βλάβης θα γίνει διακοπή της υδροδότησης στην περιοχή του Προσκυνά.

Θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση.