Διακοπή Υδροδότησης

Αταλάντη, 7 Σεπτεμβρίου 2021

Ενημερώνουμε ότι λόγω έκτακτου τεχνικού προβλήματος στο πλαίσιο του έργου της τηλεμετρίας ,η διακοπή υδροδότησης στην Αρκίτσα  θα συνεχιστεί μέχρι τις 15:00.