Αταλάντη 12-10-2023

Λόγω βλάβης σε κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης στην Αρκίτσα θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης σήμερα Πέμπτη 12/10/2023 κατ' εκτίμηση από τις 10 π.μ. και για χρονικό διάστημα 3 ωρών, έως ότου αποκατασταθεί το πρόβλημα. Παρακαλούμε για την κατανόησή σας.