Αποκατάσταση ηλεκτρολογικής βλάβης στο αντλιοστάσιο Κορκορά

 

Αταλάντη 22 Ιουλίου 2021

 

Η ηλεκτρολογική βλάβη στο αντλιοστάσιο Κορκορά έχει αποκατασταθεί και είναι θέμα χρόνου η εκ νέου υδροδότηση των σημείων της Αταλάντης που είχε γίνει διακοπεί λόγω έλλειψης νερού.