Διακοπή υδροδότησης στην Αταλάντη

Αταλάντη, 18 Αυγούστου 2021

Η διακοπή υδροδότησης σε τμήμα της ανατολικής πλευράς της Αταλάντης οφείλεται σε διακοπή από το Δήμο για την αποκατάσταση βλάβης.

Η αποκατάσταση της βλάβης υπολογίζεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 11:00 π.μ.